Komuniteti

BASHKJETESA NE KOMUNTET

Alkeda Mera

Njerzit jane qenie shoqerore qe kane nevoje te bashkeveprojne dhe te komunikojme me te tjeret. Jeta dhe nderveprimi me te tjeret jane nje aspekt i kudoshfaqur i jetes njerzore.

Secili nga ne ben pjese ne grupe apo komunitete te ndryshme duke filluar nga familja ku kemi lindur, me pas klasa dhe shkolla, kolegje apo univrsitete, kompani, zyra e mjedise te tjera pune, organizata sportive, kulturore, politike, lagje, pallat etj.

Cdo komunitet ka tiparet dhe rregullat e veta te funksionimit ne bashkjetese. Me perjashtim te familjar te gjitha komunitet e tjera jane grupe te medha. Jeta ne komunietet karakterizohet nga nderveprimi shoqeror per probleme me interes te perbashket. Antaret e tij duhet te jene perfshire dhe bashkpunues per problemet qe ka komuniteti i tyre.

Problemet qe shoqerojne nje komunitet: Bashkjetesa kerkon qe njerzit te kene ide te perbashketa per rregullin, higjenen, etiken e sjelljes, respektin per tjetrin. Megjithate vecanerisht ne qytete te medha nuk mungojne sjelljet dhe ngjarjet qe shfaqin mosmarreveshje, ndotje akustike, zhurme apo muzike deri ne oret e vona te nates, hedhje mbeturinash nga katet e larta etj. Prandaj qytetaret nuk duhet te jene indiferente por duhet ti zbulojne shpejt mosmarrveshjet per te mos lejuar qe ato te rendohen te perhapen dhe te kthehen ne probleme sociale. Te gjitha keto mund te parandalohen kur secili respekton si te drejtat, ashtu edhe detyrimet dhe kur qytetaret jane aktive dhe marrin pjese ne menyre vullnetare per zhvillimin dhe mbrojtjen e komunitetit te tyre te gjere.

Individi nuk eshte qenie e vetmuar por eshte qenie shoqerore. Nevojat dhe interesat individuale perbejne interesat dhe nevojat e grupit. Mardheniet e njerzve kane perhere nje motiv te brenshem, sic mund te jete dashuria, paraja, te mirat materiale etj. Kur keto motive perputhen me motivet e te tjereve atehere natyra e mardhenieve qe krijohen mes tyre eshte pozitive.